CZY CUDZOZIEMCY w Polsce MOGĄ ZATRUDNIAĆ INNYCH CUDZOZIEMCÓW?

Czy Cudzoziemcy w Polsce mogą zatrudniać innych cudzoziemców?

Na jednym z forów dla cudzoziemców znalazłam powyższe pytanie, dlatego postanowiłam odpowiedzieć na nie nie tylko osobom bezpośrednio zaangażowanym w ów wątek, lecz szerszemu gronu potencjalnie zainteresowanych rozwiązaniem tej „zagadki”.

Zatem:

Czy cudzoziemiec, który założy w Polsce działalność gospodarczą (dozwoloną określonymi przepisami prawa w zakresie możliwości zakładania i prowadzenia działalności w określonej formie prawnej w Polsce), może stać się podmiotem, który zatrudnia cudzoziemców w Polsce?

I czy ma możliwość skorzystania z uproszczonej procedury zatrudniania ob. krajów objętych Partnerstwem Wschodnim, pozwalającej na zatrudnienia cudzoziemca na max 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy w roku w oparciu o zarejestrowane oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi?

Odpowiedzi należy udzielić twierdzącej – na obie części pytania.

W oparciu o podstawę prawną, czyli Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, cudzoziemiec, prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Polsce, po przedstawieniu wszystkich standardowo wymaganych dokumentów, może zatrudniać cudzoziemców w Polsce, w tym również na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

 Zatem formalnie i prawnie nie ma przeszkód, by cudzoziemcy, którzy założyli działalność gospodarczą w Polsce, skorzystali z uproszczonych przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Więcej informacji związanych z powyższym tematem znajdziesz również w:

Jeśli zainteresował Cię ten wpis, ale potrzebujesz dodatkowych informacji, napisz do mnie: anna.jurek@xborder.pl