EGZAMIN Z J. POLSKIEGO JAKO OBCEGO – KIEDY OBOWIĄZKOWY?

Jednym z wymogów  stawianych przed osobami, które zamierzają rozpocząć procedurę uznania za obywatela polskiego (poza przypadkami, w których podmiotem ubiegania się o obywatelstwo są małoletni), jest obowiązek znajomości języka polski.

Poziom znajomości musi zostać potwierdzony w następujący sposób:

– certyfikatem znajomości języka, który uzyskuje się na drodze przystąpienia i pomyślnego zaliczenia egzaminu państwowego,

– okazaniem świadectwa ukończenia szkoły (np. szkoły podstawowej, średniej lub wyższej) w Polsce,

– świadectwem ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.

Certyfikaty znajomości języka polskiego wydawane są przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Obecnie, aby otrzymać certyfikat należy zdać egzamin organizowany przez ww. Komisję na poziomie podstawowym komunikatywnym (poziom B1).

Szczegółowe informacje o egzaminie, terminach egzaminów oraz aktualnej cenie uzyskać można kontaktując się z Państwową Komisją Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego – http://www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja/ (strona internetowa tylko w języku polskim!)

Ważne informacje na stronie dotyczące egzaminów dostępne są na stronie www.certyfikatpolski.pl

Już wkrótce zapraszam do zapisu na listę osób oczekujących na informację o rozpoczęciu kursu – powtórzenia, którego zadaniem będzie pomoc w powtórce materiału przed przystąpieniem do samego egzaminu!

Więcej informacji związanych z powyższym tematem znajdziesz również w:

Jeśli zainteresował Cię ten wpis, ale potrzebujesz dodatkowych informacji, napisz do mnie: anna.jurek@xborder.pl