NOWY FORMULARZ WNIOSKU na pobyt czasowy

Jak informuje Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, od 1 stycznia 2016 roku złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy będzie możliwe tylko na nowym formularzu. W przypadku złożenia wniosku na nieobowiązującym wzorze,  wniosek zostanie uznany za złożony na niewłaściwym formularzu (będzie obarczony brakiem formalnym, co oznacza, że zostaniemy wezwani do złożenia właściwego wniosku). Wzór formularza nie jest jeszcze dostępny. Jak tylko znajdzie się na stronie internetowej Urzędu, dokonam jego porównania i umieszczę informację nt.  wprowadzonych w nim zmian.