O mnie

anna-jurek-s

Nazywam się Anna Jurek.

Jestem prawnikiem i rusycystką, łączę obie te dziedziny w jednej specjalizacji – w prawie „dla” i „o” cudzoziemcach.

Odkąd pamiętam, lubię cudzoziemców.

Lubię cudzoziemców za to, że są. Za to, że są inni, a w swej inności ciekawi. Inspirujący. Nieoczywiści. Z reguły przez to, że wywodzą się z innej kultury.

Lubię cudzoziemców za to, że mnie rozwijają. Uwrażliwiają. Wzbogacają. Pokazują, że to, co dla mnie jest jednowymiarowe, dla nich potrafi być złożonością absolutną.

Przez całe moje życie zawodowe nie czyniłam różnicy pomiędzy azylantem a członkiem zarządu w międzynarodowej korporacji, pomiędzy przesiedleńcem a imigrantem zarobkowym.

Podział na kategorie jest dla mnie sprawą umowną.

Stąd też lubię zbierać doświadczenia związane z pracą z cudzoziemcami – i jestem otwarta na ich wymianę.  Zbierałam je zarówno pracując dla polskich organów administracji państwowej (5 lat), jak i w trakcie prywatnie prowadzonej działalności poradniczo-szkoleniowej (3 lata).

Znam język cudzoziemców, język polskich przepisów prawnych i rozumiem, o czym mówią urzędnicy-eksperci ds. migracji.

Dzięki temu, iż wiem, jak wygląda ośrodek dla cudzoziemców, areszt deportacyjny, sama procedura ubiegania się o ochronę międzynarodową, potrafię ad hoc zastosować odpowiednie podejście do przypadków, nad którymi pracuję i analizuję. Moje kontakty i doświadczenie pozwalają mi uniknąć błędów, a także umożliwiają swobodne poruszanie się w kręgu przepisów prawnych, regulujących kwestie obecności cudzoziemców w krajach UE.

Zapraszam do kontaktu osoby, które z jakiegokolwiek powodu potrzebują wskazówek, jak rozwiązać wieloaspektowe zagadnienie pobytu i zatrudniania cudzoziemców w Polsce.

Wyślij do mnie wiadomość na adres: Anna.Jurek@xborder.pl

Prowadzę też polsko- i rosyjskojęzycznego bloga, skierowanego do migrantów zza wschodniej granicy, na który Cię serdecznie zapraszam.