Tagged as: Dokumenty

ZMIANY ZWIĄZANE Z NUMEREM PESEL – które kategorie cudzoziemców mogą go obecnie otrzymać?

Dla zobrazowania zagadnienia, przygotowałam następujące zestawienie. Jedna z najważniejszych zmian, dokonanych w 2015 roku, dotyczy kategorii cudzoziemców, którzy zostali wyłączeni z katalogu cudzoziemców, którym nadaje się PESEL z urzędu. Są to cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie: – wizy,…

Tłumaczenia dokumentów w j.rosyjskim

PRZED WYJAZDEM z kraju – NIE ZLECAĆ TŁUMACZEŃ DOKUMENTÓW, KTÓRE MOGĄ NAM SIĘ PRZYDAĆ W POLSCE! Ponieważ polski ustawodawca nie uznaje tłumaczeń wykonanych za granicą przez tłumaczy innych krajów, nie ma sensu przygotowywać dokumentów, które wiemy, że będą niezbędne…