Tagged as: małoletni

KIM JEST MAŁOLETNI CUDZOZIEMIEC?

godnie z kodeksem cywilnym, pełnoletniość uzyskuje się z chwilą ukończenia 18 lat. Oznacza to, że okres pomiędzy urodzeniem a osiągnięciem pełnoletniości to okres, kiedy człowiek jest małoletnim w rozumieniu prawa cywilnego. (Wyjątek w tym wypadku stanowi kobieta, która za zezwoleniem…