Tagged as: Obywatelstwo

OBYWATELSTWO POLSKIE – JAK JE UZYSKAĆ?

Istnieją cztery drogi, które prowadzą do nabycia polskiego obywatelstwa. bywatelstwo można nabyć:   Z mocy prawa – procedura przewidziana dla dzieci (małoletnich). Przez nadanie obywatelstwa polskiego – procedura w całości przeprowadzana i zależna od Prezydenta Rzeczypospolitej…