Tagged as: zezwolenie na pobyt czasowy

NOWY FORMULARZ WNIOSKU na pobyt czasowy

Jak informuje Urząd do Spraw Cudzoziemców w Warszawie, od 1 stycznia 2016 roku złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy będzie możliwe tylko na nowym formularzu. W przypadku złożenia wniosku na nieobowiązującym wzorze,  wniosek zostanie uznany za złożony…