ZMIANY ZWIĄZANE Z NUMEREM PESEL – które kategorie cudzoziemców mogą go obecnie otrzymać?

Dla zobrazowania zagadnienia, przygotowałam następujące zestawienie.

NUMER PESEL

Jedna z najważniejszych zmian, dokonanych w 2015 roku, dotyczy kategorii cudzoziemców, którzy zostali wyłączeni z katalogu cudzoziemców, którym nadaje się PESEL z urzędu.

Są to cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie:

– wizy,

– zezwolenia na pobyt czasowy.

Ponadto, również pracodawcy pozbawieni zostali możliwości wystąpienia o nadanie cudzoziemcowi numeru PESEL.(Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 388.)